Mặt bằng căn hộ

Căn hộ N
Căn hộ N - 3 phòng ngủ
Căn hộ M - 2 phòng ngủ
Can ho L HPC Landmark 105 Usilk City
Căn hộ L - 3 phòng ngủ
Căn hộ K - 3 phòng ngủ
Can ho J HPC Landmark 105 Usilk City
Căn hộ J - 3 phòng ngủ
Can ho I HPC Landmark 105 Usilk City
Căn hộ I - 2 phòng ngủ
Can ho G HPC Landmark 105 Usilk City
Căn hộ G - 2 phòng ngủ
Can ho F HPC Landmark 105 Usilk City
Căn hộ F - 2 phòng ngủ
Can ho E HPC Landmark 105 Usilk City
Căn hộ E - 3 phòng ngủ
Can ho D HPC Landmark 105 Usilk City
Căn hộ D - 2 phòng ngủ
Can ho B-B HPC Landmark 105 Usilk City
Căn hộ B-B 2 phòng ngủ
Can ho B-A HPC Landmark 105 Usilk City
Căn hộ B-A 2 phòng ngủ
Can ho A5 HPC Landmark 105 Usilk City
Căn hộ A5 - 2 phòng ngủ
Can ho A4 HPC Landmark 105 Usilk City
Căn hộ A4 - 3 phòng ngủ
Can ho A3 HPC Landmark 105 Usilk City
Căn hộ A3 - 3 phòng ngủ
Can ho A2 HPC Landmark 105 Usilk City
Căn hộ A2 - 3 phòng ngủ
Can ho A1 HPC Landmark 105 Usilk City
Căn hộ A1- 3 phòng ngủ

Đơn vị quản lý bán hàng

don vi phan phoi hpc landmark 105 usilk city

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN HẢI PHÁT

Tòa nhà CT2 - Tổ hợp TM&DV The pride, Khu đô thị An Hưng - La Khê - Hà Đông - Hà Nội

Hotline: 089 916 2661

Email: info@haiphatland.com.vn

don vi phan phoi usilk city hpc landmark 105

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN HGI

Tầng 3 toà nhà HH2 Bắc Hà, Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: ‎ 0981 242 242  

Email:info@higland.com.vn