Cất nóc HPC Landmark 105 tháng 11/2016

– Thi công kết cấu phần thô tầng điển hình:
+  Cả hai khối tháp của dự án đang cất nóc
– Thi công xây tường vách ngăn: đang xây đến tầng 40
– Thi công trát mặt ngoài: đến tầng 36
– Thi công cấp nước: đến tầng 28
– Thi công thoát nước: đến tầng 40
– Thi công điện: đến tầng 20