Cơ cấu diện tích trung tâm thương mại dự án HPC Landmark 105

Tầng 1:

Diện tích 11740 m2

Loại hình kinh doanh: Ngân hàng, siêu thị, café, Spa

Tầng 2:

Diện tích 2150,2 m2

Loại hình kinh doanh: Trường học, bệnh viện….

Tầng 3:

Diện tích 1733,4 m2

Loại hình kinh doanh: Khu vui chơi, nhà hàng, văn phòng phẩm, khu vui chơi trẻ em, nhà sách, văn phòng....

Tầng 4:

Diện tích: 1607,7 m2

Loại hình kinh doanh: Văn phòng